Page 7 - INFORMATOR_2020
P. 7

Galeria


 Wojsławice - Dożynki Nadbużański Bieg pod Prąd
                                            Gm. Żmudź - Zlot Motocyklistów

 Żurawiejka – na szlaku. Fot. Prywatne zbiory K i Z. Żurawicz    Noc Świętojańska w Dubience                       Gm. Chełm Janów - Hubertus, fot. P. Kargul
 Gm. Chełm - Rekonstrukcja Bitwy pod Depułtyczami, fot. P. Kargul

 Wojsławice - Trzy Kultury    Horodło - Jarmark Kulinarny                   Gm. Rejowiec Fabr. - J. Postuszyński, twórca ludowy Gm. Rejowiec Fabr. - S. Żółnacz, twórca ludowy     Wola Uhruska - Spływ po Bugu                 Gm. Chełm, Janów - Maratony Kresowe, fot. P. Kargul
 Gm. Żmudź - Dębowy Las Lavendel - Natur hous

 Wojsławice - Pomnik  Sekcja jeździecka „Bachus”.
 Gm. Żmudź - turystyka rowerowa Jakuba Wędrowycza Fot. Prywatne zbiory K. Gaś Gm. Chełm - Zalew Żółtańce, fot. P. Klajnert Gm. Żmudź - Dębowy Las

 6                                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12